Om oss

Jur kand Carl-Robert Rommel har en lång erfarenhet av juridisk verksamhet och stor processvana i domstol.

Byrån är inriktad på s k humanjuridik, framförallt i form av familjerätt och brottmål. Behöver Du en jurist som kan hjälpa Dig med Din vårdnadstvist eller skilsmässa så är Du välkommen att kontakta oss.

Inom det straffrättsliga området åtar sig byrån uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Vi strävar efter att bemöta varje klient engagemang och att klienten skall känna sig väl omhändertagen, samt erhålla bästa möjliga juridiska biträde.