Verksamhetsområden

Rommels Juridiska Byrå biträder enskilda personer och företag i rättsliga frågor. Vi arbetar främst med brottmål, familjerätt, personskador, socialrätt och utlänningsrätt, men kan även erbjuda biträde i andra typer av ärenden.

Nedan finner du några av de verksamhetsområden vi arbetar inom.

 • Offentlig försvarare i brottmål
 • Målsägandebiträde
 • Familjerätt inkluderande vårdnads- och umgängesmål, bodelningar och skilsmässor.
 • Avtals – och köprätt
 • Uprättande av familjejuridiska handlingar såsom testamenten, samboavtal, äktenskapsförord m.m
 • Arv
 • Affärsjuridik
 • Skadeståndsrätt
 • Personskador
 • Fastighetsrätt
 • Socialrätt inkluderande mål enligt LVU och LVM
 • Asyl- och invandrarrätt