Rättskydd/rättshjälp

Om du behöver juridiskt biträde kan du i vissa fall få ersättning för det. Rättsskydd ingår i hemförsäkringen och vissa andra försäkringar. Rättshjälp innebär att staten ersätter kostnaderna.

Rättsskydd

I Din hemförsäkring eller i Ditt företags försäkring finns oftast ett rättsskyddsmoment. Om Du eller Ditt företag skulle hamna i en rättslig tvist täcker försäkringen större delen av kostnaderna för juridiskt biträde mm. Vanligtvis täcker försäkringen c:a 80 % av kostnaderna, och självrisken är således vanligen c:a 20 % av kostnaderna. Försäkringsvillkoren varierar något mellan bolagen. Vi ombesörjer ansökan om rättsskydd för Dig eller Ditt företag.

Rättshjälp

För att få rättshjälp från staten måste rådgivning ha lämnats under minst en timme. Rådgivningsavgiften för 2024 är 1 914 kr inklusive moms.
Ditt ekonomiska underlag (beräknade årsinkomst efter hänsyn taget till försörjningsbörda och förmögenhetsförhållanden) får inte överstiga ett av lagstiftaren angivet belopp, f.n. 260 000 kr. En annan grundläggande förutsättning är att det aktuella ärendet inte omfattas av en rättsskyddsförsäkring.

Brottmål

Om Du blir misstänkt för brott och är i behov av en offentlig försvarare så betalar staten hela arvodet till den offentliga försvararen. Vid fällande dom kan Du bli delvis återbetalningsskyldig till staten. Mellan Dig och Din offentliga försvarare uppstår emellertid aldrig några arvodesfrågor.

Även arvodet till ett målsägandebiträde betalas av staten.

Övrigt

I sociala mål och i utlänningsmål företräder vi Dig normalt som offentligt biträde. Där betalas arvodet av staten.